Меню
Your Cart

Документы

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (Постанова 163 КМУ) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА ОЦІНКУ ВІДПОВІДНОСТІ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/124-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КОМЕРЦІЙНИЙ ОБЛІК ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2119-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/74/94-%D0%B2%D1%80#Text